ABOUT
Dante Alighieri (1265-1321) is generally considered the greatest of Italian poets, and also one of the greatest poets that Western civilization has produced. His reputation is primarily based upon his magnum opus The Divine Comedy. He was active in politics during the early part of his life and took an active interest in church reform.

Dante was born in Florence, Italy, in 1265. Heir of a poor but noble family, he was one of the seven elected officials in charge of the government of Florence. Civil war was common in Florence at the time and the issues were further complicated by the question of Papal influence. In 1300, Dante along with his fellow magistrates confirmed anti-papal measures. When in 1302, the French prince acting under orders the Pope captured power in Florence, Dante was sentenced on charges of corruption and opposition to the Church and exiled Florence on pain of execution by burning if he ever returned.. He spent the rest of his life in exile, pining for his native city. He withdrew active politics to a large extent and concentrated on his literary creations.

His first book was the Vita Nuova (The New Life), published in 1294, in which he relates how he fell in love with a young girl Beatrice. Though Beatrice and Dante both married other people, Dante's spiritual love for her persists and she functions as his chief Muse and inspiration.. In 1304 or shortly thereafter he published De Vulgari Eloquentia, an argument for writing poems and other works in the language that people speak (in his case, Italian) rather than in Latin. At the same time he wrote Il Convivio . (The Banquet), in which he discusses grammar, and styles of poetry. In 1313 he published De Monarchia (On Monarchy) in which he argued that the authority of a secular prince is not derived the authority of the church, and is not given him by the pope, but comes directly God.

We do not know exactly when Dante began work on Divina Commedia.He had been moving about court to court after his exile and 1n 1317 had settled at Ravenna, where he completed his great work. Extant correspondence shows that the first and second parts of The Divine Comedy, the "Inferno" and the "Purgatario" were generally known around 1319. The last part, the "Paradiso" was completed only in 1321. Dante died at Ravenna on 14 September 1321 and the last thirteen Cantos of the "Paradiso" were published posthumously.

The plot of The Divine Comedy is straightforward. It begins with Dante lost and walking in a Dark Wood. The poet Virgil then appears as his Guide, sent by the Lady Beatrice to take him through the depths of Hell and up the slopes of Purgatory, to meet her in the country of the Blessed. Dante then follows Virgil, who conducts him through the circles of Hell, where various kinds of evil deeds are punished. They find a small tunnel or pathway cut through the rock that leads them finally out on the other side of the earth, directly opposite Jerusalem, at the foot of Mount Purgatory, which is surrounded by cornices on which the seven basic kinds of inclination to sin are purged and corrected. They climb the mount and at its summit they find the earthly Paradise, the Eden which our first parents were expelled. There Beatrice meets Dante, and she conducts him upward through the planetary spheres. Finally, he soars beyond the planets, beyond the stars, and beholds the whole company of Heaven assembled together, and is given a vision of the glory of God Himself. The poem is an allegory of human life and literally sums up the intellectual and theological knowledge of the Middle Ages.

Dante Alighieri; 1265 yılında doğup 1321 yılında ölen İtalyan Rönesans Hümanisti, şair, dil kuramcısı ve politikacıdır. Köklü ve asil bir aileden gelen şair Dante (asıl adı Durante degli Alighieri) kısaltmasını kullanmayı tercih etmiştir. Asil bir aileden gelmekte olan yazar, ailesinin güç ve saygınlık kaybetmesinden babasını sorumlu tutmuş ve hiçbir eserinde babasından bahsetmemiştir.

Aldığı eğitim hakkında kesin bir bilgi olmayan şairin, öğrenmeye açık yapısı ve meraklı olması nedeniyle kendi kendini geliştirdiği varsayılmaktadır. Genç yaşta büyük tutkuyla içine girdiği edebiyat sevdası onu, Yunan ve Latin eserlerini okumaya itmiştir. Dante aynı zamanda resim, astronomi ve felsefeyle de ilgilenmiştir. Edebiyat dünyasının en çok bilinen, modern kültürün ve modern İtalyancanın temeli varsayılan ‘İlahi Komedya adlı eseri kendisine dünya çapında ün kazandırmış ve günümüzde bile ün kazandırmaya devam etmektedir. Yüce Şair” ya da “İtalyan Dilinin Babası” gibi adlandırmalarda yapılan Dante ismi geçince akla gelen isimlerden biri de sonsuz bir aşkla sevdiği Beatrice dir. Çocuk yaşlarda Beatricee âşık olan Dante, hayatının her döneminde bu aşkın etkilerini düşünce ve yazın hayatına yansıtmıştır. Ünlü eseri “İlahi Komedya”nın temelinin atılmasında Beatricee duyduğu aşk ön plandadır. Sonrasında Beatricein genç yaşta ölmesi yine şairin hayatında önemli bir etken olmuş ve şiire olan bakış açısını değiştirmiş, aynı zamanda edebiyata sımsıkı tutunmasına ve sürekli çalışmasına neden olmuştur. Eserlerinde Beatricei genellikle ölümlü bir insan modeli yerine ölümsüz ilahi bir görünüm içinde anlatmıştır.

4775_cehennemGenç yaşlardan itibaren siyasetin içinde olan Dante, ülkesinde imparator destekli aristokrasiyi savunan ve onların tam karşısında papa tarafından desteklenen iki siyasi gruptan papa destekli grup adına hareket etmiştir. Ama daha sonraları bu grupta kendi içinde ikiye ayrılmış (Beyazlar- Siyahlar) ve Dante zengin, reformist ve papalık ve papaya karşı mesafeli olan grubun (Beyazlar) içinde yer almıştır. Dantenin aynı zamanda bazı kaynaklarda dönemin papasını ya da papalarını hiç sevmediği de belirtilmektedir. Bir dönem Floransa yönetiminde söz sahibi konumuna gelen Dante ve siyasi ortakları sonrasında sürgün cezasına çarptırılmışlardır. Sürgüne kadar ki hayatını Floransada geçiren Dante, sonrasında birçok şehir gezip son olarak Ravenna şehrinde yaşamaya başlamış ve orada hayatını kaybetmiştir.

Eserleri tarihsel sıralamadan çok yazdığı dile göre ele alınan Dante, Latince ve halk dili İtalyancasıyla eserler vermiştir. Bilinen en ünlü portresi Sandro Botticelli tarafından yapılan Dantenin aynı zamanda o dönem oldukça yaygın olan ve günümüzde popüler olan bir ölüm maskesi( kişinin öldükten sonra yüzünün alçı kalıbı çıkartılmasıyla elde edilen maske) de bulunmaktadır. Günümüzde İtalyada onlarca heykeli bulunan Dantenin 1400’lü yılların sonunda yapılan mezarı 1700’lü yılların sonuna doğru anıt haline getirilmiştir. Daha çok lirik tarzda şiirler yazan şair aynı zamanda felsefik düşüncelerinde insan ömrünü ortalama olarak 70 yıl olarak değerlendirmiş ve 35 yaşın yolun yarısı olduğunu kabul etmiştir.
Popüler kültürün simgelerinden birisi olan şairin ünlü eserinden ilham alınarak yazılan onlarca eser bulunmaktadır. İlahi Komedyadan etkilenerek ortaya çıkartılan son eser Dan Brownın Cehennem adlı romanıdır. Kitabın kapağında Dantenin ölüm maskesi kullanılmıştır. Batı dünyasının en ünlü edebi kişiliklerinden bir tanesi sayılan Dante nin ölüm maskesi kullanılarak yüzünün canlandırılması için İtalyadaki bazı üniversitelerin çalışmaları olmuştur. Aynı zamanda 2008 yılında yüzlerce yıldır süren sürgün kararının kaldırılması için Floransa kent konseyi karar almıştır. Modern Avrupanın fikir babalarından bir tanesi sayılan Dantenin İtalyadaki metal paraların üzerinde resmi bulunmaktadır. Aynı zamanda İtalyanın onlarca farklı şehrinde ve çoğu Avrupa şehrinde heykelleri bulunan Dantenin kabul edilirliği ülkesini aşmış ve evrensel bir hal almıştır.

Eserleri4775_dante

İtalyanca Yazdığı Eserler
*Vita Nuova (Yeni Hayat)
*Rime (Şiirler)
*Convivio (Şölen)
*Il Fiore (Çiçek)
*La Divina Commedia (İlahi Komedya) (Cehennem- Araf- Cennet şeklinde üç bölümden oluşur)

Latince Yazdığı Eserler
*De Vulgari Eloquentia (Halk dilinde Belagat)
*Monarchia (Monarşi)
*Epistulae (Mektuplar)
*Eclogae (Eklogalar)
*Quaestio de Agua et Terra (Su ve Toprak Sorunu)

Copyright © 2017 - Azram
All rights in this site belong to SessiZ SahiL.Com unless otherwise stated. The copyrights of the poems on our site belong to the poets themselves or the authorized persons. Our site is in no way profit-oriented and all material on our site is provided for informational and educational purposes only. Please contact us for legal notices, your problem and suggestions...